Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportdiëtist Sita Veenstra

Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Sportdiëtist Sita Veenstra. Wanneer je een begeleidingstraject start, een (kook)workshop volgt of een bestelling plaatst, geef je als cliënt aan hiermee akkoord te gaan. Sportdiëtist Sita Veenstra heeft het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder vooraankondiging aan te passen.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Sportdiëtist Sita Veenstra (hierna te noemen sportdiëtist SV) en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijk en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de sportdiëtist SV inroepen.

 

 1. Individuele begeleidingstrajecten
  • Werkwijze

Een individueel begeleidingstraject is een op maat gemaakt traject en afgestemd op de persoonlijke doelen en situatie van de cliënt. Alvorens het traject wordt opgestart, wordt er een vrijblijvend intakegesprek ingepland. Dit intakegesprek vindt in overleg telefonisch, online of op locatie plaats. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een begeleidingstraject opgesteld, waarin vermeld staat hoe de consulten worden ingevuld en wat de kosten zijn van het traject. Na goedkeuring van het plan wordt het begeleidingstraject opgestart.

 • Afspraak maken

Voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u bellen naar 06 – 1290 8435 op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30 en 20.30 uur. U kunt op iedere andere dag ook een Whatsapp berichtje sturen of mailen naar info@sitaveenstra.nl.

 • Verhindering

Wanneer u verhinderd bent, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan alleen (voicemail inspreken is ook mogelijk), via Whatsapp of via email. Indien u niet tijdig afzegt, worden no-show kosten in rekening gebracht. Deze kunt u echter niet declareren bij de zorgverzekeraar. Onder het kopje tarieven vindt u de kosten van no-show terug.

 • Vergoeding

Sportdiëtist SV heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De kosten van het vooraf afgestemde begeleidingstraject worden maandelijks rechtstreeks bij u in rekening gebracht en dient u zelf te betalen. De facturen voor individuele begeleiding kunt u hierna indienen bij uw zorgverzekeraar. Check uw polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar of informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel er in uw situatie wordt vergoed.

Per 1 januari 2014 wordt dieetadvisering voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering gaat ten kosten van uw verplicht eigen risico.

 • Directe toegankelijkheid

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts voor een behandeling door de (sport)diëtist. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling zonder verwijzing; controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

 • Rapportage

Wanneer u een verwijzing heeft, worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd. Wanneer u via de directe toegankelijkheid komt, wordt er alleen in overleg met u een rapportage naar uw behandelend (huis)arts of specialis geschreven.

 • Tarieven

De individuele begeleidingstrajecten worden gebaseerd op een uurtarief van € 70,00. Per kalenderjaar wordt bekeken of het noodzakelijk is het uurtarief te herzien. Dit heeft geen consequenties voor reeds afgestemde begeleidingstrajecten en kosten.

De no-show tarieven bedragen € 45,00 per keer.

 • Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 • Incasso

Sportdiëtist SV is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Mocht het nodig zijn een derde betalingsherinnering te sturen, zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten.

 • Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van sportdiëtist SV bindend.

 • Aansprakelijkheid

Het advies van sportdiëtist SV is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Sportdiëtist SV sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voorvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen evenals bij het volgen van een (kook)workshop.

 • Beëindigen

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk. Sportdiëtist SV kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van sportdiëtist SV niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit zal te allen tijden in overleg plaats vinden.

 

2 (Kook)workshops

In de webshop staan (kook)workshops vermeld, waarvoor u zich kunt inschrijven. De betaling van deze workshops vinden plaats via iDEAL. U ontvangt een bevestiging via de mail van uw inschrijving. Indien er vermeld staat dat er een minimum aantal deelnemers vereist is, is sportdiëtist SV gerechtigd de workshop te annuleren, indien dit minimum niet gehaald wordt. In overleg met u zal bepaald worden of u kunt aansluiten bij een volgende workshop of dat u het bedrag weer retour ontvangt.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een (kook)workshop en u bent onverhoopt verhinderd bent, dient u dit minimaal een week van tevoren door te geven. Dit kan alleen telefonisch (voicemail inspreken is ook mogelijk), via Whatsapp of via email. Indien u niet tijdig afzegt, worden de kosten niet teruggestort. U bent vrij om eventueel een plaatsvervanger voor uw plaats te regelen, mits u dit vooraf meldt.

Sportdiëtist SV sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voorvloeiende bij het volgen van een (kook)workshop.

3 Overige webshopbestellingen

De prijzen van alle producten in de webshop zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten. Sportdiëtist SV heeft het recht om prijzen ten allen tijde te wijzigen. De nieuwe prijzen zullen in dat geval niet doorgevoerd worden voor bestellingen die al zijn geplaatst. Bij bestellingen uit het buitenlang zullen eventuele heffingen voor rekening van de cliënt zelf zijn.

De betaling van uw bestelling gaat zonder extra kosten via iDEAL.

Nadat u een bestelling hebt geplaatst ontvangt u via de mail een bevestiging. Indien u na 24 uur nog geen bevestiging heeft gekregen, neemt u dan contact op.

Sportdiëtist SV streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te versturen. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een mail. In deze mail staat een Track & Trace-code vermeld waarmee u uw bestelling kunt volgen.

Mocht u uw bestelling op een ander adres willen laten bezorgen, dan kunt u dat aangeven tijdens het bestelproces.

Wanneer uw bestelling bij sportdiëtist SV terugkomt omdat het niet afgeleverd kan worden door de postbezorger (bijvoorbeeld omdat u een onjuist adres hebt doorgegeven), zal contact met u worden opgenomen. Tegen betaling van verzendkosten kan het pakket nogmaals verzonden worden.

Sportdiëtist SV is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van artikelen tijdens de verzending. In dat geval zullen we ons best doen om een gepaste oplossing te vinden.

Op afspraak kunt u uw bestelling ook ophalen. Tijdens het bestelproces kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Sportdiëtist SV zal vervolgens contact met u opnemen voor het maken van een afhaal-afspraak.

Retourneren

De producten uit de webshop kunnen niet worden geretourneerd. Mocht een New Cooking Bag toch niet passen bij uw keukeninterieur, kan in overleg besproken worden of de Cooking Bag geruild kan worden. Hiervoor is het belangrijk dat u contact opneemt, voordat u de Cooking Bag retour stuurt. Ruilen kan alleen indien de Cooking Bag ongebruikt is en in originele staat. Eventuele verzendkosten zullen hiervoor bij u in rekening worden gebracht.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht eerst contact op te nemen met sportdiëtist SV. Wellicht is het mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. In overleg zal gezocht worden naar een bevredigende oplossing. Mocht die niet gevonden worden, dan kan uw klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort wanneer uw klacht zich richt op de individuele begeleidingstrajecten.

Privacy

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Sportdiëtist SV handelt conform deze wet.

Foto’s en teksten

De foto’s die geplaatst zijn op de website zijn gemaakt door Marijke vd Sluis Fotografie, May Studios en door Sportdiëtist SV. De foto’s en teksten op deze website mogen alleen met toestemming gebruikt worden, ter promotie van Sportdiëtist SV. De foto’s en teksten mogen niet gewijzigd of aangepast worden.

Vragen en opmerkingen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op. Sportdiëtist SV helpt je graag en denkt graag met je mee.

Type, zet- en drukfouten op deze website, verpakkingen en materialen zijn voorbehouden.

Bedrijfsgegevens

Sportdiëtist Sita Veenstra
Ganzingawei 11
9298 RT Kollumerzwaag

Telefoon: 06 – 1290 8435

Email: info@sitaveenstra.nl

Website: www.sitaveenstra.nl

KvK: 73838802

 


Algemene voorwaarden